ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สปสช.

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทีมกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ นำโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่นโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาลขอนแก่น และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบบริการ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

1. ศูนย์ COVID Call Center
2. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
3. ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น (1669)
4. งานคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19
5. ศูนย์ตรวจโควิด-19