กิจกรรมซ้อมรำบวงสรวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น#2

ทีมโรงพยาบาลขอนแก่น สหสาขาวิชาชีพร่วมซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น  

เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565  ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่    28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น