ทำบุญครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น #3

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565  กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมวันครบรอบ 71 ปี ก้าวสู่ปีที่ 72 วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)  พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี)  พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และมีหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น นำต้นเงินมาทอดถวาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมเงินบริจาคในวันนี้ จำนวน 354,151 บาท โรงพยาบาลขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

             
ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี