งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

         วันที่ 12 เมษายน 2566    กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์  โรงพยาบาลขอนแก่น   นำโดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  คุณรัชณีกร มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น ร่วมสานใจสู่สากล เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2566 ณ เฮือนโบราณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นช่วย