ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง

#ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง🌿🌱☘️🌱🌾
     นางรัชนีกร มนูศิลป์ ผช.ฯพรส. ด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง” จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2566 ณ เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางตลาด ให้การเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่นก่อให้เกิดการกระจายรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป