ต้อนรับ ผู้เข้าฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับ ผู้เข้าฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 20 มีนาคม 2566   คุณนิชิต เสนไส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาิธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ท 25  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น