ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน

โรงพยาบาลขอนแก่น  คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน  และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นในเดือนมิถุนายน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต

ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม   รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง คุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต  ณ.วัดป่าวิเวกธรรม