ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และทีมเลขานุการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565  งานกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น  ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และทีมเลขานุการกระทรวงสาธารณสุข ที่เดินทางมาเปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (Khon Kaen International Convention and Exhibition Center : KICE ) อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานแจ้งวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการและรับฟังการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“กัญชา กัญชง ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง รวมถึงสินค้าต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และคลินิกกัญชา ทางการแพทย์เคลื่อนที่ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันและพบปะให้กำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มารอต้อนรับในงาน และท่านรัฐมนตรีกรทรวงสาธารณสุขได้เดินทาง เยี่ยมศูนย์โควิต – 19 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น และหลังจากนั้นได้เดินทางจากสนามบินขอนแก่น ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ