วันกตัญญูผู้อาวุโส ประจำปี 2566

ร่วมงานวันกตัญญูผู้อาวุโส ประจำปี 2566

                      วันที่ 10 เมษายน 2566 คุณพินรัฐ จอมเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  คุณรัชนีกร  มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้าน พรส. กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์  พร้อมคณะ โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมงานวันกตัญญูผู้อาวุโส ประจำปี 2566  โดยมี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวมุทิตาคารวะผู้อาวุโส และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวนำขอขมาต่อผู้อาวุโส ซึ่งภายในงานมีการแสดง โดยศิษย์ปัจจุบัน  สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน  ณ ลานดอกคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น