วันพยาบาลสากล 2023 : Our Nurses. Our Future. NSO KKH “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา”

            วันพยาบาลสากล 2023 : Our Nurses. Our Future. NSO KKH “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” 

              วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. กิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจพรส.รพ.ขอนแก่น  ร่วมจัดนิทรรศการ #พยาบาลนางฟ้าชุดขาว “ความสุขคือการให้ ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์”  ในงานวันพยาบาลสากล 2023 : Our Nurses. Our Future. NSO KKH “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

                กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี และรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก การกล่าวคำปฏิญาณตน การร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัล “พยาบาลดีเด่น คนดีศรีปัทมา” และรางวัล “พยาบาลดีเด่น คนดีศรีดอกปีป”