สืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น

        วันที่ 12 เม.ย. 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมโดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารคุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ุ และคณะ โรงพยาบาลขอนแก่น #ร่วมขบวนแห่แต่งกายตามกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน 13 กลุ่มชาติพันธ์ (โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มชาติพันธุกระโซ่ (โส้) เริ่มขบวนแห่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถึงบริเวณลานกิจกรรมเฮือนโบราณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ภายในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น ร่วมสานใจสู่สากล เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีของจังหวัดขอนแก่น