ออกหน่วยพอสว.

ออกหน่วยพอสว.

ที่เทศบาลบ้านโต้น ม.1ต.บ้านโต้น อ.พระยืนจ.ขอนแก่น มีกิจกรรมตรวจรักษาโรค ทันตกรรม กายภาพบำบัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จ่ายยา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ

โดยมี นายพันธุ์เทพ เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน