ฯพณฯอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกระทรวงสาธารณสุข

#ทีมต้อนรับกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดยคุณรัชณีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจ พรส. ด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลขอนแก่น กับทีมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เตรียมงานร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ด่านบริการประชาชนประตูเมืองขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566   เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกัน  ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”   และเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการด้านอุบัติเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ศูนย์เชี่ยวชาญและบูรณาการส่งต่อผู้ป่วย (IMAC) หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ และศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

           ร่วมให้การต้อนร้บ โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น