ทำบุญตักบาทสร้างบุญกุศลและพรวันเกิดเดือนพฤศจิกายน#

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน  ชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศล  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตร และนายแพทย์ปกรณ์  นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้อวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน2565

โดยมีคุณพินรัฐ  จอมเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล    คุณรัชนีกร มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพและหัวหน้ากิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์  พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายปัจจัยในครั้งนี้