งานด้านส่งเสริมสุขภาพ

วัน/เวลา 8.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ ตรวจ และให้ทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน หญิงมีครรภ์ และเด็กธาลัสซีเมีย (จันทร์ เว้นจันทร์) ตรวจ และทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน หญิงมีครรภ์ และคลินิกเด็กดี (จันทร์สุดท้ายของเดือน)
อังคาร ตรวจ และให้ทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยARV ตรวจ และทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และหญิงมีครรภ์
พุธ ตรวจ และให้ทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน หญิงมีครรภ์ และเคมีเด็ก (พุธแรกของเดือน) ตรวจ และทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และหญิงมีครรภ์
พฤหัส ตรวจ และให้ทันตสุขศึกษาผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน และหญิงมีครรภ์ ตรวจ และทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และหญิงมีครรภ์
ศุกร์ ตรวจ และให้ทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และหญิงมีครรภ์ ตรวจ และทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน และหญิงมีครรภ์