ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งกลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพฯ ให้บริการทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ฟันคุด,ศัลยกรรมขากรรไกร และใบหน้า, รักษาคลองรากฟัน, ทันตกรรมสำหรับเด็ก, ฟันเทียม, จัดฟัน

ติดต่อสอบถาม

โทร. 043 – 232555 ต่อ 1209