ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง

แผนที่ตั้ง

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-009697

มีทันตแพทย์ออกให้บริการทุกวันอังคาร และวันพฤหัส

เวลา 8.30 – 12.00 น. ให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (สำหรับผู้ป่วยทั่วไป)

เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้บริการตรวจฟัน และทำฟันปลอม(สำหรับผู้ป่วยนัด)