ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง

แผนที่ตั้ง

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 210 หมู่ 2 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร. 043-225860

ทันตแพทย์ออกให้บริการทุกวันจันทร์ และพุธ

เวลา 8.30 – 12.00 น. ให้บริการตรวจ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน(สำหรับผู้ป่วยทั่วไป)

เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้บริการตรวจ และทำฟันปลอม(สำหรับผู้ป่วยนัด)