Dr.Air และ VISI The billion team บริจาคเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค มูลค่ารวม 94,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2563 Dr.Air และ VISI The billion team บริจาคเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเติมออกซิเจนอัตโนมัติ Visi O2 BOOSTER จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 94,000 บาท เพื่อมอบให้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และสำนักอำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และ นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ