งานประชุม EMS DAY โซนอำเภอเมืองขอนแก่น

EMS DAY โซนอำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00น – 12.00 น. มีการจัดประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน พื้นที่บริการโซนอำเภอเมืองขอนแก่น ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลของแก่น เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นเพื่อ แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น