งานประชุม EMS DAY จังหวัดขอนแก่น

หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุม EMS DAY เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น จัดโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  • เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ข่าวสารในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น โดย นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล นายแพทย์ชำนาญการ และ นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น และเรื่องประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

  • ติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

  • การเอาตัวรอดจาก Active Shooter โดย พ.ต.ท. สุรัตน์ วันทะมาตร รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.ท่าพระ

  • แนวทางการจัดการทางการแพทย์การคัดแยกจากเหตุกลุ่มชน โดย นฉพ.ธมลวรรณ อินทร์นอก  โรงพยาบาลขอนแก่น

  • ผลการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีมานพ ศรีจำนงค์ ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น