งานพิธีรำบวงสรวง ประจำปี 2565

ทีมอำนวยการฉุกเฉินการแพทย์ ภายใต้ สสจ.ขก และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น นำโดย พอป. นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา พร้อมทีมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นร่วมงานรำบวงสรวง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น