งาน “วิ่งกับนายช่าง มข. KKU ENGINEERS RUN 2022”

หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจ งาน “วิ่งกับนายช่าง มข. KKU ENGINEERS RUN2022”

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 04.00 – 08.00 น

โดยเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ มีดังนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร กู้ภัยทางหลวงขอนแก่น กู้ชีพเทศบาลเมืองศิลา มูลนิธิสว่างสามัคคีอุทิศขอนแก่น