ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ บริษัทขอนแก่นแหอวน

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีม EMS โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ตามโครงการของบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (สาขาขามเจริญ) ประจำปี 2565 สถานที่ ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวน สาขาขามเจริญ (KC)  ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น