ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดการซ้อมแผนอัคคีภัยของโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย 

โดยทีม EMS เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมแผนครั้งนี้ มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สื่อสาร