ตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

ตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล  โดยมีกำหนดดำเนินการตรวจประเมินตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน มีดังนี้ น.อ.นพ.พิเชฏฐ กรัยวิเชียร พล.อ.ต.เฉลิมพร บุญสิริ และพ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม