ติดตามขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา15.00 น. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ติดตามขบวนแห่งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด วิถีไทบ้านขอนแก่น ร่วมใจสู่สากล ณ บริเวณหน้า รร.ขอนแก่นวิทยายน ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนเกวียนบุปผชาติอัญเชิญพระพุทธพระลับ ขบวนแต่งกายตามกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และน้ำศักดิ์สิทธิ์ จาก 26 อำเภอ และขบวนน้ำอบ/น้ำหอม/ดอกไม้ ขบวนเกวียนบุปผชาตินางสงกรานต์ ประจำปี 2566 (นางสงกรานต์นามว่า นางกิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี (บัวชนิดหนึ่ง) อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังมหิงส์ (กระบือ) เป็นพาหนะ) ขบวนนางรำ ด้วยการแต่งกายผ้าไทยพื้นบ้านอีสาน ขบวนกลองยาว การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์แบบโบราณ โดยขบวนแห่เคล่อนไปยังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ตามกำหนดการ