ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสงขลา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมระบบงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ตามกำหนดการเข้าศึกษาดูงานโครงการ Smart ER สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประวำปี 2566

โดยมีนายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวนำเสนอบทบาทการทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน