แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

โครงสร้างตารางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 วิชา MD 605 101 EMERGENCY I   โรงพยาบาลขอนแก่น

คลิกที่ LINK เพื่อดูตารางเรียน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมวิชาการ

การประเมินหัตถการ

DOWNLOAD คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

สื่อการเรียนการสอน

E-FAST & Lung Ultrasound video link

FAST Ultrasound (Focused Assessment with Sonography for Trauma) video link

Download: EFAST for intern

Facebook link

REFERRENCE

Tintinalli's Emergency Medicine, 9th edition