นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม รพ.ขอนแก่น 30 ธันวาคม 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”  โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ศูนย์เชี่ยวชาญและบูรณาการส่งต่อผู้ป่วย (IMAC) หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ

และศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำกระบวนการทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น

Cr. ภาพ : เพจ โรงพยาบาลขอนแก่น