ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานเวชศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศบุคลาการใหม่ ทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็น Paramedic 6 คน และ AEMT 6 คน

ณ ห้องประชุม สำนักงานชั้น 5 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ