ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ ประเมินเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

          ตามที่ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวบำรุง (รายวัน) ในการนี้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ ประเมินเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พาราและAEMT