ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำอำนวยการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หน่วยปฏิบัติการอำนวยการทางการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรูปแบบอำนวยการทางการแพทย์ ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่7 จัดขึ้นโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อจัดทำและพัฒนารูปแบบการอำนวยการทางการแพทย์ของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานภายในเขต

สถานที่ ณ ห้องประชุมเคียงฟ้า 2 โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

โดยมี นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานการประชุมครั้งนี้