ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการรถพยาบาล

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการรถพยาบาล เพื่อการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล โรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

Cr :     โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital