ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีม EMS โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนและดับเพลิงอพยพหนีไฟ ตามโครงการของบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ฝ่ายโรงงานแปรรูปาสุกรขอนแก่น  ประจำปี 2565 สถานที่ ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ถนนโพธิสาร ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น