พิธีมอบหนังสืออนุมัติให้เป็นหน่วย Sky Doctor Khon Kaen Hospital

🚁Sky Doctor Khon Kaen Hospital

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมโดย นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และ นพ.ไชยโย มโนคุัน นายแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ และชุดปฏิบัติการ Sky Doctor ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ยกระดับ 30 บาท Quick win 100 วัน ประเด็นที่ 13 ด้านนักท่องเที่ยวปลอดภัย ( สพฉ. รับผิดชอบประเด็น One Region One Sky Doctor )

สถานที่ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566