พิธีเปิดศูนย์ประสานงานและหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ SKY DOCTOR เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานและหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ (SKY DOCTOR)  เขตสุขภาพที่ 7 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ชั้นดาดฟ้า อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการแพทย์และศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย Quick Win กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ