พื้นที่ให้บริการ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ (Zoning) และจุดรับต่อ/ออกร่วม (Dual transit point) ของทีม ALS และทีม BLS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่