พื้นที่ให้บริการ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ (Zoning) และจุดรับต่อ/ออกร่วม (Dual transit point) ของทีม ALS และทีม BLS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YpBD9qDKah0VQS4ok6j8CUy35rEiVvIq&ll=16.46892130000001%2C102.83016500000002&z=13