ภารกิจงานวิ่งมาราธอน

หนึ่งในภารกิจ ของทีมศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์1669) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น คือ ภาระกิจเบื้องหลังงานวิ่งมาราธอนรายการต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ” ศูนย์อำนวยการทางการแพทย์ ” หรือ ” Medical Director ” ที่ผ่านมา ทีมปฏิบัติการรับภารกิจนี้มาหลายครั้ง มีพัฒนาการและประสบการณ์มากขึ้น มีการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย เช่น Telemedicine หรือการแพทย์ควบคุมระยะไกล ที่ทำให้ศูนย์สามารถติดตามเหตุการณ์ในงานแบบ Real time , สามารถติดตามตำแหน่งรถและทีมฉุกเฉิน , สามารถเห็นอาการและสัญญาณชีพ (Vital sign) ผู้ป่วย ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุและบนรถ โดยมานำเสนอที่จอมอนิเตอร์บนศูนย์ฯ ให้แพทย์และทีมอำนวยการสามารถตัดสินใจในการให้การช่วยเหลือได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ทางทีมขอขอบคุณผู้จัดงานวิ่งที่ผ่านมาทุกงานที่ให้ความไว้วางใจ ทีมของเราให้ได้ทำหน้าที่ Medical Director และขอบคุณเครือข่ายทีม EMS ทุกทีมที่ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการ
งาน Khon Kaen International Marathon 2020 งานมาราธอน KK10 งานมาราธอน KK21 งานเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต และล่าสุดคือ งานวิ่งกับนายช่าง มข. (KKU Engineers run 2022)

> ภารกิจต่อไป งานใหญ่ Khon Kaen International Marathon 2023 (29/01/2023)