ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ขอยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงระบบการทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น