รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพงานกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ซึ่งทอดถวาย ณ วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น) บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565  นำโดยคุณทีปกร ลีศิริกุล-คุณวิจิตร ชาตะมีนา (ประธานฝ่ายฆราวาส)และคณะเจ้าภาพ  ทางคณะเจ้าภาพได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ผ่านพ้นวิกฤต แก่ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท โดยมี พญ.ณฤดี ศรีแสง นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค นอกจากนี้เจ้าภาพยังมอบเงินให้โรงเรียนต่างๆ ในเขตตำบลบึงเนียมอีกด้วย

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้และจะนำเงินบริจาคส่วนนี้ไปสมทบเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่อไป