สพฉ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำโดย นายชัยพร สุชาติสุนทร รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายอรรถพล ถาน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 2 และนายกิตติเดช ศรีสุวรรณ รักษาการแทนผู้จัดการกลุ่มงานบริหารจัดการการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จังหวัดขอนแก่น