สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566