อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ MALS

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำที่ควรมีการฝึกฝนและฟื้นฟูอยู่เสมอให้พร้อมต่อการปฏิบัติการในสถานการณ์จริง จึงส่งตัวแทนของทีม EMS โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ” (Maritime and Aquatic Life Support:MALS) รุ่นที่ 2 สำหรับบุคคลภายนอก จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และมี พลเรือตรีประทีป ตังติสานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด

ซึ่งการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และความปลอดภัยทางทะเลเป็นการตอบแทนสังคม พร้อมกับได้พัฒนาบุคลากรของ รพ.ฯ ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นมืออาชีพ นำมาซึ่งการพัฒนาหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และสถานที่ฝึกปฏิบัติ สระว่ายน้ำอู่ราชนาวีมหิดลและสนามฝึกหมายเลข 15 หาดยาว หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่มา : mgronline