ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานฟุตบอลคืนสู่เหย้า K.K.W. 125 ปี

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ปฏิบัติภารกิจหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันฟุตบอลคืนสู่เหย้า K.K.W. 125 ปี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น