EMS DAY ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เป็นการสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และถือโอกาสสวัสดีและอวยพรปีใหม่ให้กับเครือข่ายกู้ชีพภายในจังหวัด รวมถึงรณรงค์ให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566