การเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาล จาก “ประกันสังคม” มาเป็น “บัตรทอง” ต้องทำอย่างไร

 

การเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาล จาก “ประกันสังคม” มาเป็น “บัตรทอง” ต้องทำอย่างไร