10 เทคนิคการนำเสนอ จาก Garr Reynolds

10 เทคนิคการนำเสนอ จาก Garr Reynolds

posted Oct 26, 2013, 1:36 PM by เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลขอนแก่น   [ updated Oct 26, 2013, 1:36 PM ]

ท่านชอบ slide แบบไหนมากกว่ากัน ภาพแรก หรือสองหรือสาม

ผู้เขียนคาดว่าทุกท่านคงชอบแบบที่ 2 หรือ 3

แต่ในการนำเสนอจริง  เรากลับชอบทำ Powerpoint แบบที่ 1
ทำให้การนำเสนอ No power และ No point

Garr Reynolds ผู้เขียน Presentation zen ได้เสนอแนะ 10 เทคนิคการนำเสนอที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ไนการนำเสนอนะครับ

1.Keep it Simple – เรียบง่าย แค่พื้นขาวหรือดำล้วนก็ได้

2.Limit bullet points & text ตัดตัวหนังสือออกให้หมด เหลือเท่าที่สำคัญ Powerpoint มิใช่แผ่น script ไว้อ่านตอนนำเสนอ

3.Limit transitions & builds (animation) เอา effect และ sound ต่างๆออกไปเหอะ  มันดูน่ารำคาญมากๆ

4.Use high-quality graphics หารูปสวยๆมาใช้ ถ้าให้ดีรีบสะสมภาพสวยๆในงานตนเองเอาไว้ (เป็นเหตุผลหนึ่งที่ admin ซื้อกล้อง DSLR)
5.Have a visual theme, but avoid using PowerPoint templates อย่าใช้ template ของ powerpoint  แค่เห็น Template แบบเดิมๆ  ผู้ฟังก็เบื่อกันแล้ว ทำ template ของตนเองมาใช้

6.Use appropriate charts ใช้แผนภาพที่เหมาะสม จงแปลงตารางทั้งหลายออกมาเป็นแผนภาพ แปลง data ออกมาเป็น information
7. Use color well หัดเรียนรู้ทฤษฎีสีบ้างนะ

8. Choose your fonts well เลือกฟอนท์เดียว หรืออย่างมากสองฟอนท์

9.Use video or audio ใช้ VDO อธิบายบ้าง  สะสม VDO ที่น่าสนใจจาก youtube เอาไว้ใช้

10.Spend time in the slide sorter ใช้ slide sorter view เพื่อให้เห็นภาพรวมของ presentation หนึ่ง slide หนึ่งประเด็น

สามารถอ่านบทความต้นฉบับได้จาก

Top Ten Slide Tips

หรือจากหนังสือ Presentation Zen กันนะครับ