ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) รพ.ขอนแก่น

ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยมีวัคซีนที่ให้บริการ ได้แก่

  • ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) กลุ่มอายุ 5 ปี ถึงไม่เกิน 12 ปี
  • ไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง, ฝาสีเทา) กลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป