ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565

 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2565
จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถาม โทร 043-009900 ต่อ 1112 หรือ 064-6197898